Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
pok. 2.29
tel. 12-664-5433
kazimierz.krzemien@uj.edu.pl

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia,

Tematyka badań:
Środowisko geograficzne gór. Piętrowość rzeźby i procesów morfogenetycznych. Geomorfologia gór wysokich. Morfodynamika zlewni. Morfologiczna działalność rzek. Eksperyment polowy w geomorfologii. Wpływ działalności człowieka na rzeźbę. Rzeźba i procesy morfogenetyczne w obszarze śródziemnomorskim, półsuchym i suchym. Wpływ środowiska przyrodniczego na warunki życia człowieka.

Wyjazdy zagraniczne, konferencje i ekspedycje naukowe:

Staże naukowe:Skopje (1986) – (Uniwersytet Cyryla i Metodego) Paryż (1998), Clermont-Ferrand (1985,1989,1990, 1991, 1995,1997,2000, 2005, 2008, 2011, 2012), St. Andrews (1991,1992), Bordeaux (1994,1998), Amiens (1998), Presov 1999, Moskwa – Uniwersytet Łomonosowa (2004).

Wyjazdy zagraniczne, konferencje: Lwów 1994, 1999, 2000, 2003, 2019, Irkuck 2006,  Cantal 2008, Mhamid 2006, 2009, 2011, 2019, Lima 2006, Stanisławów 2011, Czerniowce 2011, Ateny 2010, 2012, Paryż 2008, 2013, 2016.

Ekspedycje naukowe: Sahara (Libia, Algieria, Tunezja 1974) Alpy Włoskie (1987,1994,1995), Sahara Marokańska (2001), Sahara i Antyatlas (2005, 2007).

Udział w Warsztatach Geomorfologicznych Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i w Warsztatach Geograficznych Komitetu Nauk Geograficznych PAN: Egipt 2002, Spitsbergen 2003, Tunezja 2004, Islandia 2005, Maroko 2006, Grecja 2007, Indochiny (Tajlandia, Laos, Kambodża) 2008, Peru, Chile, Boliwia 2009, Malezja, Filipiny, Hong Kong 2010, Mali i Burkina Faso 2011, Turcja 2011, Kreta i Santorini 2012, Afryka Zachodnia (Maroko, Mauretania, Senegal) 2013, Wyspy Jońskie (Grecja) 2014, Madera 2015, Chiny 2015, Afryka Południowa (RPA, Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe) 2016, Patagonia (Argentyna, Chile, Urugwaj) 2017, Nowa Zelandia 2018.

Badania terenowe:

 • Góry Attyki i Ikaria w Grecji 2004, 2010, przy współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Ateńskiego. Badania koryt rzecznych na Ikarii
 • Wyżyna Wołyńska (2002), Gorgany i Czarnohora (2003), Dolina Prutu (2004, 2007, 2010, 2011,2012), Góry Czywczyńskie (2011), Masyw Świdowca (2019) przy współpracy z Uniwersytetem Lwowskim;
 • Badania rzeźby terenu ze szczególnym uwzględnieniem koryt rzecznych w Górach Cairngorm (Szkocja 1992, 1993) oraz w Monts Dore (Francja 1989,1990,1995,1997, 2000, 2005, 2008, 2012, 2018).
 • Badania koryt rzecznych w Alpach Centralnych (Włochy, 1987,1994,1995).
 • Badania koryt rzecznych w górach Antyatlas (Oued El Mut, Oued El Feija) i Atlas Wysoki (Dades, Coude du Dra, Oued Dra) (Maroko 2001, 2005, 2009, 2019)

Projekty badawcze:

 • Tomografia gruntu Marsa przy zastosowaniu rozwiązań odwrotnych do fal ELF generowanych przez burze piaskowe w faklowodzie grunt – jonosfera, NCN OPUS numer: 2015/19/B/ST9/01710- wykonawca
 • Opracowanie metody hydromorfologicznej oceny rzeki podgórskiej na przykładzie dorzecza Raby, 2007-2010, MNiSW/NCN, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Politechnika Krakowska – udział: wykonawca
 • Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (zamawiany), PBZ-KBN-086/P04/2003, 20042008, Uniwersytet Śląski – udział: wykonawca
 • Grant promotorski „Wpływ regulacji hydrotechnicznych rzek górskich na funkcjonowanie ich systemów korytowych”, Nr 2 P04G 081 29, kierownik projektu,
 • Wpływ regulacji hydrotechnicznych rzek górskich na funkcjonowanie ich systemów korytowych, 2 P04G 081 29 (0631/P04/2005/29), 2005-2007, wykonawca
 • Koncepcja kompleksowego systemu informacji czasowo-przestrzennej o zdarzeniach i źródłach biblijnych, PB4T12E 052 29, (Koordynacja – Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie), 20052008, wykonawca

Granty MNISzW

 • – zamawiany 2004 – 2008 – udział
 • – promotorski 2008–2010 – kierowanie
 • – indywidualny 2007– 2009 – udział
 • – indywidualny 2009 – 2012 – udział
 • – indywidualny 2011 -2014 – udział

Inne projekty finansowane ze środków krajowych:

 • Cultural landscapes of mountain and highland river valleys, 2009-2010, Polish-Norwegian Research Fund (Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych), Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie – udział: wykonawca
 • Grant z Ministerstwa Spraw Zagranicznych (w Maroku) – 2008-2009 – udział: wykonawca
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – 2009 – udział: wykonawca

Wybrane publikacje:

 • Płaczkowska, E., Krzemień, K., Gorczyca, E., Bojarczuk, A., & Żelazny, M., 2020. Disturbances in coarse bedload transport in a high-mountain stream channel system (Western Tatras, Poland). Geomorphology, 371
 •  Gorczyca, E., Krzemień, K., & Jarzyna, K., 2020. The evolution of gravel-bed rivers during the post-regulation period in the Polish Carpathians. Water, 12(1), 254, 38-59.
 • Rojan E., Dłużewski M., Krzemień K., 2020, Sediment budget of high mountain stream channels in an arid zone (High Atlas mountains, Morocco), Catena, 190, 104530, 1-17.
 • Liro M., Krzemień K., 2020, Wpływ cofki zbiornika zaporowego na koryto rzeki górskiej – perspektywy badań, Przegląd Geograficzny 92, 1, 55-68.
 • Kłapyta P., Krzemień K., Gorczyca E., Krąż P., Dubis L., 2019-2020, Geomorphologic effects of human impact across the Svydovets Massif in the Eastern Carpathians in Ukraine, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 53, 85-111.
 •  Krzemień K., Kłapyta P., 2018, Current state of knowledge and turning points in geomorphologic studies on the present-day evolution of the Tatra Mountains, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 51/52, 2017/2018, 107-137.
 • Krzemień K.,2018, Współczesna współpraca francusko-polska w zakresie geografii fizycznej, [w:] Więckowski M., Jędrusik M., Coudroy de Lille L., Le Blanc A., Geografia – wspólne idee, wspólne wizje. STO LAT współpracy polsko-francuskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 77-83.
 • Gorczyca E., Krzemień K., Sobucki M., Jarzyna K., 2018, Can beaver impact promote river renaturalization? The example of the Raba River, southern Poland. Science of the Total Environment, 615, 1048–1060.
 • Płaczkowska E., Krzemień K., 2018, Natural conditions of coarse bedload transport in headwater catchments (Western Tatras, Poland, Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 100, 370-387.
 •  Adrzejewski L.,Krzemień K., Zwoliński Z., 2018, Zarys przyrodniczych i antropogenicznych uwarunkowań rozwoju systemów dolinnych i korytowych w Polsce, Landfoprm Analysis 37, 17-49.
 • Jackowski A., Krzemień K., Sołjan I., 2018, Wstęp, [w:] Jackowski A., Krzemień K., Sołjan I. (red.), Geografowie Polscy, Słownik biograficzny, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kraków, tom 1, 1-18.
 • Wistuba, M., Malik, I., Krzemień, K., Gorczyca, E., Sobucki, M., Wrońska-Wałach, D., Gawior, D., 2018, Can low-magnitude earthquakes act as a triggering factor for landslide activity? : examples from the Western Carpathian Mts, Poland. Catena 171, 359–375.
 • Bernatek-Jakiel A., Jakiel M., Krzemień K., 2017, Piping dynamics in the mid-altitude mountain under a temperate climate: Bieszczady Mountains, eastern Carpathians, Earth Surface Processes and Landforms, Published online in Wiley Online Library.
 • Andrzejewski L., Krzemień K., 2017, Doliny i koryta rzek, [w:] Hydrologia Polski, (red.) P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka, PWN Warszawa, 121-127.
 • Fidelus-Orzechowska J., Gorczyca E. Krzemień K., 2017. Geomorfologiczne skutki gospodarki turystycznej w Tatrach, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 1-239. (monografia)
 • Gorczyca E., Krzemień K., Liro M., Sobucki M., 2017. Changes of mountain river channels and their environmental effects. [w:] A. Radecki-Pawlik, S. Pagliara, J. Hradecký, E. Hendrickson (eds.), Open channel hydraulics, river hydraulic structures and fluvial geomorphology : for engineers, geomorphologists and physical geographers, New York : CRC Press, Taylor & Francis Group, 303–321.
 • Jackowski A., Krzemień K., 2016, Maurycy Pius Rudzki and the birth of geophysics, History of Geo-and Space Sciences, 7, 1, 23-25.
 • Gorczyca E., Izmaiłow B., Krzemień K., Łyp M., Wrońska-Wałach D., 2016, Rzeźba i jej współczesne przemiany; Conteporary changes in relief [w:] A. Górecki, B. Zemanek (red.) Bieszczadzki Park narodowy – 40 lat ochrony, Wyd. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne, 51-68 + 1 mapa: Rzeźba Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
 • Kostrzewski A., Roo-Zielińska E., Krzemień K., Lisowski A., 2015, Geografia w okresie transformacji systemu nauki w Polsce – Aktualny stan, Perspektywy rozwoju, Czasopismo Geograficzne, 86, 1-2, 23-47.
 • Krzemień K., Gorczyca E., Sobucki M., Liro M., Łyp M., 2015, Effects of environmental changes and human impact on the functioning of mountain river channels, Carpathians, southern Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation, 47(3), 249–260.
 • Papciak T., Malik I., Krzemień K., Wistuba M., Gorczyca E., Wrońska-Wałach D., & Sobucki M., 2015, Precipitation as a factor triggering landslide activity in the Kamień massif (Beskid Niski Mts, Western Carpathians). Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 8(1), 5–17.
 • Gorczyca E., Krzemień K., Wrońska-Wałach D., Boniecki M., 2014, Significance of extreme hydro-geomorphological events in the transformation of mountain valleys (Northern Slopes of the Western Tatra Range, Carpathian Mountains, Poland). Catena, 121, 127–141.
 • Dłużewski, M., Krzemień, K., Rojan, E., Biejat, K., 2013, Stream channel development in the southern parts of the High Atlas Mountains, Morocco. Geografija 49, 10–21.
 • Wałdykowski P., Krzemień K., 2013, The role of road and footpath networks in shaping the relief of middle mountains on the example of the Gorce Mountains (Poland), Zeitschrift für Geomorphologie, 57, 4, 429-470.
 • Wrońska –Wałach, Płaczkowska E., Krzemień K., 2013, Leje źródłowe jako systemy morfodynamiczne w obszarach górskich, Przegląd Geograficzny, 85, 1, 31-51.
 • Gorczyca E., Krzemień K., Wrońska-Wałach D., Sobucki M., 2013, Channel changes due to extreme rainfalls in the Polish Carpathians [w:] Lóczy D. (red.) Geomorphological impacts of extreme weather, Case studies from central and Eastern Europe, Springer Geography, Dordrecht, Heidelberg, New York, London, 23-35.
 • Krzemień K. (red.), 2012, Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne), IGiGP UJ, Kraków, 1-144.
 • Gorczyca E., Krzemień K., Łyp M., 2011, Contemporary trends in the Białka River channel development in the Western Carpathians, Geographia Polonica, vol. 84, Special Issue Part 2, 39-53.
 • Gorczyca E., Krzemień K., 2010, Chanel Structure Changes in Carpathian Rivers, [w:] A. Radecki-Pawlik, J. Hernik (red.) Cultural Landscapes of River Valleys, Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 185-198.
 • Krzemień K., 2010, Les transformations contemporaines du relief du Massie du Monts-Dore, [w:] D. Ricard (red.) Développement durable des territoires : dela mobilisation des acteurs aux démarches participatives, CERAMAC 28, Clermont-Ferrand, 353-378.
 • Izmaiłow B., Krzemień K., Sobiecki K., 2009, Rzeźba i jej współczesne przemiany, [w:] (red.) A. Górecki, B. Zemanek, Magurski Park Narodowy – Monografia Przyrodnicza, Krempna-Kraków, 23-54.
 • Gorczyca E., Krzemień K., 2009, Rola antropopresji w przekształcaniu obszarów wysokogórskich na przykładzie Tatr i Monts Dore, Prace i Studia Geograficzne UW, 41, 85-102.
 • Dłużewski M., Krzemień K., 2008, Physical geography of the Coude du Dra region, Prace Geograficzne 118, 23-36.
 • Korpak J., Krzemień K., Radecki-Pawlik A., 2008, Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany koryt cieków karpackich, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Monografia nr 4, PAN Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków, 1-88.
 • Krzemień K., 2008, Contemporary lanform development in the Monts Dore Massie, France, Geografia Polonica, 67-78.
 • Gorczyca E., Krzemień K., 2008, Morfologiczne skutki ekstremalnego zdarzenia opadowego w Tatrach reglowych w czerwcu 2007 r., Landform Analysis, 8, 21-24.
 • Oudinet J.P., Méline J.J., Chełmicki W., Sanak M., Dutsch-Wicherek M., Besancenot J.P., Wicherek S., Julien-Laferrière B., Gilg J.P., Geroyannis H., Szczeklik A., Krzemień K., 2006, Towards a multisciplinary and integrated strategy In the assessment of adverse Heath effects related to air pollution: The case study of Cracow (Poland) and astma, Environmental Pollution, 143 (2), 278-284, ELSEVIER,
 • Chalov R.S., Kamykowska M., Krzemień K.,(ed.), 2006, Channel processes in the rivers of mountains, foothills and plains, Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 116, 1-147.
 • Krzemień K., Nazarow N.N., Czalow R.S., Czernow A.W., 2005, Rusłowyje procesy na riekach zon pieriechoda ot gor k rawninam i ich riegulirowanije, [w:] R.S. Czalow (red.) Erozionnyje i rusłowyje procesy, Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwersytet, Wypusk 4, Moskwa, 116-129.
 • Dłużewski M., Krzemień K., 2003, Charakterystyka fizycznogeograficzna regionu Coude du Dra, Rozdział I, [w:] M. Dłużewski (red.), Współczesna ewolucja środowiska przyrodniczego regionu Coude du Dra (Maroko) i jej wpływ na warunki życia ludności, Wyd. Akademickie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 11-44.
 • Izmaiłow B., Krzemień K., Sobiecki K., 2003, Struktura i dynamika koryt rzek epizodycznych południowego Antyatlasu (Jebel Bani) na przykładzie Ouedu el Mut, Rozdział III, [w:] M. Dłużewski (red.), Współczesna ewolucja środowiska przyrodniczego regionu Coude du Dra (Maroko) i jej wpływ na warunki życia ludności, Wyd. Akademickie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 57-76.
 • Kaszowski L., Krzemień K., 1999, Mountain river channel classification systems, [w:] River channels – pattern, structure and dynamics, Prace Geogr., IGUJ, 104, s. 27-40.
 • Chełmicki W., Krzemień K., 1996, The structure and contemporary transformation of the river channel of Feshie (Caingorm Mts., Scotland), INTERPRAEVENT 1996 – Garmisch – Partenkirchen, Tagungspublikation, Band 1, s. 263-272.
 • Krzemień K., 1992, The high-mountain fluvial system in the Western Tatras – perspective, Geographia Polonica, 60, s. 51-65.
 • Krzemień K., 1991, Dynamika wysokogórskiego systemu fluwialnego na przykładzie Tatr Zachodnich, Rozprawy Habilitacyjne Nr 215, Uniwersytet Jagielloński, s. 1-160.
 • Krzemień K., 1988, The dynamics of debris flows in the upper part of the Starorobociańska Valley (Western Tatra Mts), Studia Geomorph. Carpatho-Balc., vol. XXII, s. 123-144.
 • Kaszowski L., Krzemień K., Libelt P., 1988, Postglacjalne modelowanie cyrków lo-dow¬co¬wych w Tatrach Zachodnich, Zesz. Nauk.UJ, Prace Geogr., z.71, Kraków, s. 121-141.
 • Kotarba A., Kaszowski L., Krzemień K., 1987, High-mountain denudational system of the Polish Tatra Mountains, Geographical Studies, Special Issue No.3, Wrocław s. 1-106.
 • Krzemień K., 1985, Present-day activity of the high-mountain stream in the Western Tatra Mts, Quaestiones Geographicae, Special Issue 1, Poznań, s. 139-146.
 • Krzemień K., 1985, Współczesne modelowanie koryta w dolinie glacjalnej na przykładzie Doliny Starorobociańskiej w Tatrach, Studia Ośrodka Dokument., Fizjogr., t. XIII, s. 299-335.
 • Krzemień K., 1976, Współczesna dynamika koryta potoku Konina w Gorcach, Folia Geogr. ser. Geogr., Phys., vol. X, s. 87-122.

Zajęcia dydaktyczne: Geomorfologia, Geomorfologia dynamiczna, Monitoring i metody badań w zlewni, Seminarium magisterskie, Strefy i regiony morfoklimatyczne, Wybrane zagadnienia z geomorfologii.