Mgr Magdalena Murawska

Mgr Magdalena Murawska
Doktoranta
pok. 2.40
tel. 12 664 52 79

magdalena.murawska@doctoral.uj.edu.pl

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia, geologia – specjalizacja mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna

Tematyka badań: Późnoglacjalna ewolucja rzeźby wysokogórskiej w Karpatach, geomorfologia glacjalna, sedymentologiczny zapis deglacjacji cyrków polodowcowych.  Zastosowanie metody młotka Schmidta w badaniach geomorfologicznych. Minerały ciężkie w osadach plażowych.

Obszary badawcze: Karpaty (Tatry, Czarnohora, Bieszczady).

fotmm