Mgr Dawid Piątek

Piatek_zdjecie_Turze_PoleMgr Dawid Piątek
Doktorant
pok. 2.40
tel. 12 664 52 79
dawid.piatek@doctoral.uj.edu.pl

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia

Tematyka badań:
Wpływ człowieka na zmiany w obiegu energii i materii w zlewniach górskich, zmiany rzeźby zachodzące  pod wpływem narciarstwa zjazdowego w szczególności funkcjonowanie koryt potoków, do których poprowadzono odwodnienie z nartostrad,  wykorzystanie metody dendrogeomorfologicznej i analiz statystycznych do wyznaczania kierunków rozwoju koryt w lejach źródłowych, wykorzystanie skaningu laserowego i analiz GIS w badaniach zmian obiegu energii i materii,

Obszary badawcze:
Karpaty (Tatry, Podhale, Gorce, Beskid Sądecki )