Mgr inż. Mateusz Sobucki

Mgr inż. Mateusz Sobucki
Samodzielny geograf, doktorant
pok. 0.37
tel. 12-664-5444
mateusz.sobucki@uj.edu.pl

Temat rozprawy doktorskiej: Transformacja średniogórskich żwirodennych koryt rzecznych w warunkach sukcesji roślinności na przykładzie górnej Wisłoki

Zainteresowania badawcze: geomorfologia fluwialna, geomorfometria, zastosowanie geodezji

Projekty badawcze: 

  • Rozwój form korytowych i ich zmienność w rzece górskiej, N N306 402738 MNiSW, Uniw. Warszawski, kier. Dorota Giriat, wykonawca
  • Zapis ekstremalnych zdarzeń opadowych w górnych częściach zlewni karpackich w świetle badań dendrogeomorfologicznych, N N306 26463Uniwersytet Jagielloński, kier. Elżbieta Gorczyca, wykonawca

Publikacje:

  • Sobucki M., 2011, Geomorfologiczne uwarunkowania planowania przestrzennego w dolinach rzecznych na przykładzie górnej Wisłoki w odcinku Nieznajowa-Rozstajne, Czasopismo Techniczne 6-A, 17: 79-83
  • Wrońska-Wałach D., Gorczyca E., Buchwał A., Sobucki M., Korpak J., Wałdykowski P., 2012, Dendrogeomorphological analyses of tunneling processes in the mountain catchments (Gorce Mts., Polish flysch Carpathians) – new experiences [in:] TRACE 2012
  • Bernatek A., Sobucki M., 2012, Wykształcenie form sufozyjnych na stokach Kińczyka Bukowskiego (Bieszczady Wysokie), Roczniki Bieszczadzkie 20: 247–253
  • Sobucki M.,Gorczyca E.,Giriat D.,2012, Human induced channel changes of the upper Wisłoka River during last 150 years (Polish Carpathian Mts) [in:] Flag Biennial Meeting 2012, New insight on the Quaternary evolution of the Moselle River and its tributaries (Luxembourg, France, Germany), 28
  • Wrońska-Wałach D., Gorczyca E., Buchwał A., Korpak J., Sobucki M., Wałdykowski P., 2012, Problemy metodyczne analizy dendrochronologicznej procesów erozyjnych w zlewniach górskich, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 30: 195-202
  • Krzemień K., Gorczyca E., Sobucki M.,2012, Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące koryt rzecznych [w:] Krzemień K. (red.), Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne), Uniwersytet Jagielloński, IGiGP, Kraków, 103-114
  • Gorczyca E., Sobucki M., 2012, Metody pomiarów terenowych i przyrządy pomiarowe wykorzystywane w badaniu koryt rzecznych [w:] Krzemień K. (red.), Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne), Uniwersytet Jagielloński, IGiGP, Kraków, 115-122