Mgr inż. Mariusz Boniecki

Mgr Mariusz Boniecki
Pracownik techniczny
pok. 0.37
tel.12-664-5444
mboniecki@geo.uj.edu.pl

Specjalność: geomorfologia, geologia inżynierska (uprawnienia Ministra Środowiska kategorii VII oraz Marszałka Województwa Małopolskiego kategorii XI i XII), technik geofizyk, student kierunku „Projektowanie konstrukcji geotechnicznych” na Politechnice Krakowskiej

Tematyka badań:
badania osadów czwartorzędowych, analizy laboratoryjne gleb, gruntów i osadów, ustalanie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod obiekty budowlane, geotechnika i ocena stateczności zboczy i skarp nasypowych metodą elementów skończonych, paleogeografia czwartorzędu

Zainteresowania badawcze: Metodyka badań osadów czwartorzędowych geologia inżynierska.

Prowadzone badania: współpraca na polu badań terenowych i laboratoryjnych osadów czwartorzędowych z geomorfologami, ustalanie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod obiekty budowlane głównie na obszarze Zapadliska Przedkarpackiego i Karpat.

Zajęcia dydaktyczne: Geozagrożenia – Planowanie przestrzenne a warunki geologiczno-inżynierskie, wizja terenowa i badania terenowe, analizy gruntów spoistych i niespoistych