Laboratorium geomorfologiczne

P3020108Zespół laboratoriów geomorfologicznych wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt do prac terenowych i laboratoryjnych umożliwiający realizację badań z zakresu geomorfologii historycznej, geomorfologii dynamicznej oraz sedymentologii. Wyposażenie to pozwala na wykonanie m.in. analiz: uziarnienia osadów (metodą: laserową, sitową i areometryczną), zawartości węglanów i substancji organicznej, stopnia obróbki i zmatowienia ziaren kwarcowych, a także badanie procesów kriogenicznych i wietrzenia mrozowego. W przyszłości możliwe będzie również  modelowanie procesów fluwialnych i eolicznych.

W skład zespołu laboratoriów wchodzą:

  • Laboratorium niskich temperatur wyposażone w  komorę cyklicznego zamrażania (zakres temp. od – 50 do +50 C,  licznik przejść przez 00 C)  oraz komorę głębokiego zamrażania (temperatura do – 300 C).

  • Laboratorium fluwialne i eoliczne, planowane wyposażenie: tunel aerodynamiczny, koryto eksperymentalne.

  • Laboratorium geomorfologiczne specjalistyczne, wyosażone w mikroskop polaryzacyjny Eclipse E-600 Pol, laserowy miernik cząstek Analysette 22 Comfort, dysponuje sprzętem do poboru osadow w tym m.in. wiertnią spalinowo-udarowa Cobra 248, zestawem świdrów ręcznych do gruntów niejednorodnych.

  • Laboratorium badań osadów dysponujące wagą techniczną WPT 2C, deglomeratorem P8190256próbek Soli Deagglomerator „pulverisette 8”,  młynem kulowym Vibratory MicroMill „pulverisette 0”, łaźnią ultradźwiękową Laborette 17  i Inter Sonic, wytrząsarkami wibracyjnymi Analysette 3 Pro, zestawami sit  w zakresie frakcji od 20 mm do 0,02 mm, suszarkami laboratoryjnymi Venticell 222 + z serii Blue Line, piecem muflowym FCF – 22 SP, graniformametrem mechanicznym oraz  podstawowymi przyrządami do prowadzenia zajęć dydaktycznych