Wpływ rozległych powierzchni wiatrowałowych…

Wpływ rozległych powierzchni wiatrowałowych na dynamikę systemu stokowo-fluwialnego

Grant PRELUDIUM 14 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2017/27/N/ST10/00802).

Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Czas realizacji: 2018–2021

Kierownik projektu: mgr Dariusz Strzyżowski (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński)