Detekcja form sufozyjnych…

Detekcja form sufozyjnych i mechanizm działania sufozji na przykładzie Bieszczadów (Karpaty Wschodnie)

Grant SONATINA 1 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2017/24/C/ST10/00114).

Kierownik projektu: dr Anita Bernatek-Jakiel (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński)

Wykonawcy projektu:

 1. dr Marta Kondracka (Katedra Geologii Stosowanej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski)
 2. dr Jiří Bruthans (Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics, Charles University in Prague, Czech Republic)
 3. mgr Michał Jakiel (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński)

Czas realizacji: 2017–2021 (36 miesięcy + 10 miesięcy).

Publikacje związane z realizacją projektu:

 1. Bernatek-Jakiel, A., Jakiel, M., 2021. Identification of soil piping-related depressions using an airborne LiDAR DEM: Role of land use changes. Geomorphology 378, 107591. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107591
 2. Bernatek-Jakiel, A., Bruthans, J., Vojtíšek, J., Stolarczyk, M., Zaleski, T., 2020. Sediment detachment in piping-prone soils: Cohesion sources and potential weakening mechanisms. Earth Surface Processes and Landforms 45, 3185–3201. DOI: https://doi.org/10.1002/esp.4959
 3. Bernatek-Jakiel, A., Gutiérrez, F., Nadal-Romero, E., Jakiel, M., 2019. Exploring frequency – size relationships of piping-related collapse sinkholes in different morphoclimatic environments. Geomorphology 345, 106845. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2019.106845
 4. Bernatek-Jakiel, A., Kondracka, M., 2019. Detection of soil pipes using ground penetrating radar. Remote Sensing 11 (16), 1864. DOI: https://doi.org/10.3390/rs11161864
 5. Bernatek-Jakiel, A., Poesen, J., 2018. Subsurface soil erosion – significance and research needs. 185, 1107–1128. DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.08.006

Dodatkowe publikacje:

 1. Kariminejad, N., Hosseinalizadeh, M., Pourghasemi, H.R., Bernatek-Jakiel, A., Alinejad, M., 2019. GIS‐based susceptibility assessment of the occurrence of gully headcuts and pipe collapses in a semi‐arid environment: Golestan Province, NE Iran. Land Degradation & Development. DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.3397
 2. Kariminejad, N., Hosseinalizadeh, M., Pourghasemi, H.R., Bernatek-Jakiel, A., Campetella, G., Ownegh, M., 2019. Evaluation of factors affecting gully headcut location using summary statistics and the maximum entropy model: Golestan Province, NE Iran. Science of The Total Environment 677, 281–298. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.306

Prezentacja wyników projektu na konferencjach międzynarodowych:

 1. 7–12.04.2019, European Geosciences Union, General Assembly 2019, PICO presentation (Presenting Interactive COntent®) pt. “Exploring frequency–size relationships of piping-related collapse sinkholes in different morphoclimatic environments” (współautorstwo: Francisco Gutiérrez, Estela Nadal-Romero, Michał Jakiel), Wiedeń, Austria.
 2. 26–28.06.2019, VIII Italian Young Geomorphologists’ Days “Sharing experiences on geomorphological research in different morphogenetic and morphoclimatic environments”, poster pt. “An attempt of semi-automatic detection of pipe collapses”, Mediolan, Włochy.
 3. 21–27.07.2019, 8th International Symposium on Gully Erosion, prezentacja pt. “Towards better understanding of sediment detachment from soil pipe walls: a case study from the Bieszczady Mts., SE Poland” (współautorstwo: Jiří Bruthans, Michał Jakiel, Mateusz Stolarczyk), Townsville, Australia. [członek Komitetu Naukowego]
 4. 19–21.09.2019, The IAG Regional Conference on Geomorphology “Geomorphology of climatically and tectonically sensitive areas”, prezentacja pt. “Testing high resolution topography from aerial LiDAR and SFM photogrammetry to detect and monitor pipe collapses”, Ateny, Grecja.
 5. 19–30.04.2021, European Geosciences Union, General Assembly 2021, vEGU21: Gather Online, vPICO presentation (Presenting Interactive COntent®) pt. “Detection of soil pipe network by electromagnetic induction (EMI) in relation to the high resolution UAV data” (współautorstwo: Marta Kondracka, Maciej Liro).

 Prezentacja wyników projektu na konferencjach krajowych:

 1. 5–7.06.2019, III Konferencja naukowa “Geomorfologia stosowana – Procesy naturalne i aktywowane”, Chęciny, Polska:
 • Prezentacja pt. „Wykorzystanie metod geofizycznych do detekcji kanałów sufozyjnych: Bieszczady, Karpaty Wschodnie” (współautorstwo: Marta Kondracka, Michał Jakiel).
 • Poster pt. „Strukturalne uwarunkowania rozwoju kanałów sufozyjnych w obszarze typu badlands (NE Hiszpania)” (współautorstwo: Francisco Gutiérrez, Estela Nadal-Romero).