Dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ

EgorDr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ

Profesor uczelni
pok. 2.33
tel.12-664-52-68
elzbieta.gorczyca@uj.edu.pl

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia,

Tematyka badań:
Rola zdarzeń ekstremalnych w kształtowaniu rzeźby obszarów górskich, rozwój stoków w obszarach górskich – ruchy osuwiskowe, geomorfologia fluwialna, zoogeomorfologia, antropopresja w obszarach górskich

Obszary badawcze: Tatry, Gorce, Beskid Wyspowy, Bieszczady, Beskid Niski, Podhale, Pieniny – koryta rzek karpackich, Mont Dore, Świdowiec

Granty MNiSW (NCN)

 • Znaczenie opadów, trzęsień ziemi i erozji jako czynników uaktywniających osuwanie – określanie reżimu aktywności osuwisk, 2018-2021, NCN, Uniwersytet Śląski – udział: wykonawca
 • Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących w obszarach górskich, 2011-2015, MNiSW/NCN, Uniwersytet Śląski – udział: wykonawca
 • Kształtowanie form korytowych i ich zmienność w rzece górskiej, 2009-2015, MNiSW/NCN Uniwersytet Warszawski – udział: wykonawca
 • Zapis ekstremalnych zdarzeń opadowych w górnych częściach zlewni karpackich w świetle badań dendrogeomorfologicznych, 2009-2013, MNiSW/NCN, Uniwersytet Jagielloński – udział: kierownik
 • Ocena zrównoważonego stanu rzek i potoków górskich w oparciu o naturalne warunki morfologiczne, 2010-2012, MNiSW/NCN, IMiGW – udział: wykonawca
 • Opracowanie metody hydromorfologicznej oceny rzeki podgórskiej na przykładzie dorzecza Raby, 2007-2010, MNiSW/NCN, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Politechnika Krakowska – udział: wykonawca
 • Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (zamawiany), 2004-2008, MNiSW, Uniwersytet Śląski – udział: wykonawca

 Granty (projekty) finansowane ze środków zagranicznych

 • Rzeki karpackie – czysta Natura 2000, 2017-2020, Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu. Projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – udział: wykonawca (http://rzekikarpackie.fwie.pl)
 • Technologie informacji geograficznej w gospodarce przestrzennej: innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku (E-GEO), projekt FSS/2013/HEI/W/0020, Kierunek studiów „e–gospodarka przestrzenna” został utworzony w ramach projektu finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych, 2013-2015 – udział: wykonawca
 • Cultural landscapes of mountain and highland river valleys, 2009-2010, Polish-Norwegian Research Fund (Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych), Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie – udział: wykonawca

Inne projekty finansowane ze środków krajowych:

 • Wykonanie mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 dla gminy Łososina Dolna w województwie małopolskim – projekt zlecony w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), 2010-2012, Finansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wykonano na zamówienie Ministra Środowiska Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy – udział: kierownik

Wybrane publikacje:

Zajęcia dydaktyczne: Geomorfologia fluwialna, Górskie koryta rzeczne, Wybrane geozagrożenia, Prognozy środowiskowe, Ćwiczenia terenowe regionalne – Pomorze, Strefy i regiony morfoklimatyczne, Geomorfologia Polski Południowej, Procesy fizycznogeograficzne i monitoring środowiska, Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geomorfologii, Pracownia ogólna, Proseminarium licencjackie, Seminarium magisterskie

G1G6G5G3G2G4