Dr Dominika Wrońska-Wałach

Dr Dominika Wrońska-Wałach
Adiunkt
pok. 3.23
tel.12-664-5293
dominika.wronska-walach@uj.edu.pl

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia, koordynator merytoryczny Pracowni Dendrogeomorfologicznej

Tematyka badań: geomorfologia dynamiczna, dendrogeomorfologia – zapis procesów geomorfologicznych w słojach przyrostów rocznych drzew, dendrochronologia, procesy osuwiskowe, rzeźba obszarów górskich w strefie umiarkowanej i subpolarnej, geomorfologia peryglacjalna.

Projekty badawcze
Zakończone:

 • Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce PBZ-KBN-086/P04/2003, Uniwersytet Śląski, kier. Jacek Jania, 2003-2008, wykonawcy w IGiGP, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca Dominika Wrońska-Wałach, Jolanta Święchowicz – projekt zamawiany.
 • Opracowanie autorskie mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze gminy Łososina Dolna w województwie małopolskim –K/KDU/000079 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonano na zamówienie Ministra Środowiska, 2010-2011, Uniwersytet Jagielloński, kierownik Elżbieta Gorczyca, wykonawca Dominika Wrońska-Wałach.
 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr. rej. N N306 282436: „Wpływ zdarzeń ekstremalnych i procesów sekularnych na funkcjonowanie lejów źródłowych” – grant promotorski, kierownik – prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, wykonawca – Dominika Wrońska-Wałach.
 • „Małopolskie Stypendium Doktoranckie” realizowane w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Kontynuowane:

 • Zapis ekstremalnych zdarzeń opadowych w górnych częściach zlewni karpackich w świetle badań dendrogeomorfologicznych, 2646/B/P01/2009/37, MNiSW, 2009-2013, Uniwersytet Jagielloński, kierownik Elżbieta Gorczyca, wykonawca Dominika Wrońska-Wałach, Mateusz Sobucki – projekt indywidualny,
 • Porównanie zapisu procesów geomorfologicznych i pozageomorfologicznych w anatomii drewna drzew rosnących w obszarach górskich, 2011/01/B/ST10/07096, NCN, Uniw. Śląski, kier. Ireneusz Malik, 2011-2014, wykonawcy w IGiGP Kazimierz Krzemień, Dominika Wrońska-Wałach, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki – projekt indywidualny,

Wybrane publikacje:

 • Wrońska-Wałach D., Gorczyca E., Buchwał A., Korpak J., Sobucki M., Wałdykowski P., 2012, Problemy metodyczne analizy dendrochronologicznej procesów erozyjnych w zlewniach górskich, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 14, 1 (30) 195-202
 • Morawska M., Wrońska-Wałach D., 2011, Dendrogeomorphological analysis of gully erosion in different types of landscapes. Examples from Szeskie Hills and Gorce Mountains, TRECE – Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology, 10, 119-126.
 • Wrońska-Wałach D., 2010, Erosional processes in the upper part of the mountain catchments recorded in exposed roots, WorldDendro 2010, The 8th International Conference on Dendrochronology (conference abstract).
 • Buchwał A., Gorczyca E., Kościelniak J., Wałdykowski P, Wrońska-Wałach D., 2010, Experimental exposure and recovery of Spruce roots, WorldDendro 2010, The 8th International Conference on Dendrochronology (conference abstract).
 • Wrońska-Wałach D., 2009, Dendrogeomorphological analysis of a headwater area in the Gorce Mountains. Studia Geomorphologica Carphato-Balcanica, 63, 97-114.
 • Wrońska-Wałach D., 2008, Dendrogeomorphological assessment of exposed roots in headwater area, Abstract in: TRACE Buchwał A., Wrońska-Wałach D., 2008: Zapis denudacji naturalnej i antropogenicznej w odsłoniętych korzeniach świerka (Picea abies) (Karpaty fliszowe), Landform Analysis, vol. 9: 33-36.
 • Gorczyca E., Wrońska-Wałach D., 2008, Transformacja małych zlewni górskich podczas opadowych zdarzeń ekstremalnych (Bieszczady), Landform Analysis, 8, 25-28.
 • Wrońska D., 2006, Wykształcenie i funkcjonowanie lejów źródliskowych potoków gorczańskich, Ochrona Beskidów Zach., 1, 113-120.
 • Wrońska D., 2006, Wpływ działalności człowieka na funkcjonowanie lejów źródłowych w Gorcach, [w:] A. Latocha, A. Traczyk (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Metody badań studia przypadków, Wrocław, 96-105.
 • Wrońska D., 2005, Wpływ procesów osuwiskowych na działalność człowieka i szatę roślinną Magurskiego Parku Narodowego, Folia Geogr., ser. Geogr.- Phys., PAN, Kraków, 35-36, 31-52.

Zajęcia dydaktyczne: Dendrogeomorfologia, Wybrane geozagrożenia, Pracownia ogólna, Metody badania rzeźby, Strefy i regiony morfoklimatyczne, Geomorfologia Polski Południowej, Ćwiczenia terenowe przedmiotowe z geomorfologii, Terenowe metody badań przyrodniczych, Ćwiczenia terenowe regionalne – Sudety, Geomorfologia dynamiczna, Laboratoryjne metody badań przyrodniczych