Doktoraty

Zrealizowane prace doktorskie

2018
Dr Maciej Liro
Ewolucja żwirodennych koryt rzecznych powyżej zbiorników zaporowych – na przykładzie dorzecza Dunajca
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Promotor pomocniczy: dr hab. Elżbieta Gorczyca

2017
Dr Łukasz Stachnik
Denudacja chemiczna w zlewni zlodowaconej na przykładzie zlewni z lodowcami Obrucheva (Ural Polarny) i Werenskiolda (SW Spitsbergen)
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Dr Anita Bernatek-Jakiel
Rola sufozji w rozwoju rzeźby na przykładzie Bieszczadów
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Promotor pomocniczy: dr Dominika Wrońska-Wałach

Dr Ewa Lubera
Wietrzenie mrozowe i odpadanie ze ścian skalnych, w obszarze wysokogórskim, na przykładzie Tatr Zachodnich.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

2016
Dr Eliza Płaczkowska
Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich)
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Dr Michał Łyp
Zróżnicowanie hydrodynamiki potoku średniogórskiego i jego morfologiczne skutki na przykładzie Stryszawki, Beskidy Zachodnie
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

2013
Dr Ziaad Elias
Wpływ aktywności tektonicznej na rozwój dolin Gomel i Kalakchi (Kurdystan Iracki)
Promotor: dr hab. Bogdana Izmaiłow

Dr Joanna Fidelus-Orzechowska
Wpływ ruchu turystycznego na współczesny rozwój rzeźby Tatr Zachodnich na skłonie północnym i południowym
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Dr Paweł Krzaklewski
Rozwój równiny aluwialnej górskiej rzeki meandrującej na przykładzie Czarnej Orawy
Promotor: dr hab. Bogdana Izmaiłow

2011
Dr Piotr Kłapyta
Późnoglacjalny i holoceński etap ewolucji rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

2010
Dr Dominika Wrońska-Wałach

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

2007
Dr Joanna Korpak
Morfologiczna rola budowli regulacyjnych w górskich systemach fluwialnych
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

2004
Dr hab. Elżbieta Gorczyca
Rola procesów masowych w modelowaniu stoków dorzecza Łososiny podczas katastrofalnych opadów
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

2003
Dr hab. Anna Michno
Rozwój doliny dolnej Nidzicy w holocenie
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

1999
Dr hab. Jolanta Święchowicz
Dynamika odprowadzania materiału ze zlewni pogórskiej (na przykładzie zlewni Starej Rzeki)
Promotor: doc dr hab. Ludwik Kaszowski

1983
Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Dynamika odprowadzania materiału ze zlewni pogórskiej (na przykładzie zlewni Starej Rzeki)
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Klimek

1981
dr hab. Bogdana Izmaiłow
Geomorficzna działalność wiatru powyżej górnej granicy lasu w Tatrach
Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Klimaszewski

1972
dr hab. Ludwik Kaszowski
Geomorfologiczna działalność Potoku Białego w Tatrach
Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Klimaszewski