Detekcja form sufozyjnych…

Detekcja form sufozyjnych i mechanizm działania sufozji na przykładzie Bieszczadów (Karpaty Wschodnie)

Grant SONATINA 1 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2017/24/C/ST10/00114).

Kierownik projektu: dr Anita Bernatek-Jakiel (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński)

Wykonawcy projektu:

 1. dr Marta Kondracka (Katedra Geologii Stosowanej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski)
 2. dr Jiří Bruthans (Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics, Charles University in Prague, Czech Republic)
 3. mgr Michał Jakiel (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński)

Czas realizacji: 2017–2020 (36 miesięcy).

Publikacje związane z realizacją projektu:

 1. Bernatek-Jakiel, A., Poesen, J., 2018. Subsurface soil erosion – significance and research needs. 185, 1107–1128. DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.08.006
 2. Bernatek-Jakiel, A., Kondracka, M., 2019. Detection of soil pipes using ground penetrating radar. Remote Sensing 11 (16), 1864. DOI: https://doi.org/10.3390/rs11161864

Dodatkowe publikacje:

 1. Kariminejad, N., Hosseinalizadeh, M., Pourghasemi, H.R., Bernatek-Jakiel, A., Alinejad, M., 2019. GIS‐based susceptibility assessment of the occurrence of gully headcuts and pipe collapses in a semi‐arid environment: Golestan Province, NE Iran. Land Degradation & Development. DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.3397
 2. Kariminejad, N., Hosseinalizadeh, M., Pourghasemi, H.R., Bernatek-Jakiel, A., Campetella, G., Ownegh, M., 2019. Evaluation of factors affecting gully headcut location using summary statistics and the maximum entropy model: Golestan Province, NE Iran. Science of The Total Environment 677, 281–298. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.306

Prezentacja wyników projektu na konferencjach międzynarodowych:

 1. 26–28.06.2019, VIII Italian Young Geomorphologists’ Days “Sharing experiences on geomorphological research in different morphogenetic and morphoclimatic environments”, poster pt. “An attempt of semi-automatic detection of pipe collapses”, Mediolan, Włochy.
 2. 21–27.07.2019, 8th International Symposium on Gully Erosion, referat pt. “Towards better understanding of sediment detachment from soil pipe walls: a case study from the Bieszczady Mts., SE Poland” (współautorstwo: Jiří Bruthans, Michał Jakiel, Mateusz Stolarczyk), Townsville, Australia. [członek Komitetu Naukowego]

 Prezentacja wyników projektu na konferencjach krajowych:

 1. 5–7.06.2019, III Konferencja naukowa “Geomorfologia stosowana – Procesy naturalne i aktywowane”, Chęciny, Polska:
 • Referat pt. „Wykorzystanie metod geofizycznych do detekcji kanałów sufozyjnych: Bieszczady, Karpaty Wschodnie” (współautorstwo: Marta Kondracka, Michał Jakiel).
 • Poster pt. „Strukturalne uwarunkowania rozwoju kanałów sufozyjnych w obszarze typu badlands (NE Hiszpania)” (współautorstwo: Francisco Gutiérrez, Estela Nadal-Romero).