Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

k-krzemienProf. dr hab. Kazimierz KrzemieńP8020027
Kierownik zakładu
pok. 2.29
tel. 12-664-5433
kazimierz.krzemien@uj.edu.pl
k.krzemien@geo.uj.edu.pl

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia,

Tematyka badań:
Środowisko geograficzne gór. Piętrowość rzeźby i procesów morfogenetycznych. Geomorfologia gór wysokich. Morfodynamika zlewni. Morfologiczna działalność rzek. Eksperyment polowy w geomorfologii. Wpływ działalności człowieka na rzeźbę. Rzeźba i procesy morfogenetyczne w obszarze śródziemnomorskim, półsuchym i suchym. Wpływ środowiska przyrodniczego na warunki życia człowieka.

Wyjazdy zagraniczne, konferencje i ekspedycje naukowe:
Staże naukowe: Paryż (1998), Clermont-Ferrand (1985,1989,1990,1995,1997,2000, 2005, 2008, 2012), St. Andrews (1991,1992), Bordeaux (1994,1998), Amiens (1998), Moskwa – Uniwersytet Łomonosowa (2004).
Ekspedycje naukowe: Alpy Włoskie (1987,1994,1995), Sahara Marokańska (2001), Sahara i Antyatlas (2005, 2007).
Udział w Warsztatach Geomorfologicznych Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i w Warsztatach Geograficznych Komitetu Nauk Geograficznych PAN: Egipt 2002, Spitsbergen 2003, Tunezja 2004, Islandia 2005, Maroko 2006, Grecja 2007, Indochiny 2008, Peru 2008, Malezja i Filipiny 2009, Mali i Burkina Faso 2010, Turcja 2011, Kreta i Santorini 2012.

Badania terenowe:

 • Góry Attyki i Ikaria w Grecji 2004, 2010, przy współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Ateńskiego;
 • Wyżyna Wołyńska (2002), Gorgany i Czarnohora (2003), Dolina Prutu (2004, 2007, 2010, 2011,2012), przy współpracy z Uniwersytetem Lwowskim;
 • Badania rzeźby terenu ze szczególnym uwzględnieniem koryt rzecznych w Górach Cairngorm (Szkocja 1992) oraz w Monts Dore (Francja 1989,1990,1995,1997, 2000, 2005, 2008, 2012).
 • Badania koryt rzecznych w górach Antyatlas (Oued El Mut, Oued El Feija) i Atlas Wysoki (Dades, Coude du Dra, Oued Dra) (Maroko)
 • Wyjazdy zagraniczne, konferencje: St. Andrews 1992, Lwów 2000, Irkuck 2006, Clermont-Ferrand 1991, 2011, Mhamid 2006, 2009, 2011, Bordeaux 1998, Lima 2006, Paryż

Projekty badawcze:

 • Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce, PBZ-KBN-086/P04/2003, 2004-2008.
 • Wpływ regulacji hydrotechnicznych rzek górskich na funkcjonowanie ich systemów korytowych, 2 P04G 081 29 (0631/P04/2005/29), 2005-2007.
 • Koncepcja kompleksowego systemu informacji czasowo-przestrzennej o zdarzeniach i źródłach biblijnych, PB4T12E 052 29, (Koordynacja – Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie), 2005-2008.
 • Opracowanie metody hydromorfologicznej oceny rzeki podgórskiej na przykładzie dorzecza Raby” N N523 1097 33 (1097/B/T02/2007/33, (Koordynacja – Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej), 2007-2009.

zamawiane (koordynacja przez Uniwersytet Śląski) – realizacja:

Granty MNISzW

 • - zamawiany 2004 – 2008 – udział
 • - promotorski 2008–2010 – kierowanie
 • - indywidualny 2007– 2009 – udział
 • - indywidualny 2009 – 2012 – udział
 • - indywidualny 2011 -2014 – udział

Inne projekty finansowane ze środków krajowych:

 • Norvay Grants – 2009-2010 – udział
 • Grant z Ministerstwa Spraw zagranicznych (w Maroku) – 2008-2009 – udział
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – 2009 – udział

Wybrane publikacje:

 • Krzemień K., 1976, Współczesna dynamika koryta potoku Konina w Gorcach, Folia Geogr. ser. Geogr., Phys., vol. X, s. 87-122.
 • Krzemień K., 1985, Współczesne modelowanie koryta w dolinie glacjalnej na przykładzie Doliny Starorobociańskiej w Tatrach, Studia Ośrodka Dokument., Fizjogr., t. XIII, s. 299-335.
 • Krzemień K., 1985, Present-day activity of the high-mountain stream in the Western Tatra Mts, Quaestiones Geographicae, Special Issue 1, Poznań, s. 139-146.
 • Kotarba A., Kaszowski L., Krzemień K., 1987, High-mountain denudational system of the Polish Tatra Mountains, Geographical Studies, Special Issue No.3, Wrocław s. 1-106.
 • Kaszowski L., Krzemień K., Libelt P., 1988, Postglacjalne modelowanie cyrków lo­dow­co­wych w Tatrach Zachodnich, Zesz. Nauk.UJ, Prace Geogr., z.71, Kraków, s. 121-141.
 • Krzemień K., 1988, The dynamics of debris flows in the upper part of the Starorobociańska Valley (Western Tatra Mts), Studia Geomorph. Carpatho-Balc., vol. XXII, s. 123-144.
 • Krzemień K., 1991, Dynamika wysokogórskiego systemu fluwialnego na przykładzie Tatr Zachodnich, Rozprawy Habilitacyjne Nr 215, Uniwersytet Jagielloński, s. 1-160.
 • Krzemień K., 1992, The high-mountain fluvial system in the Western Tatras – perspective, Geographia Polonica, 60, s. 51-65.
 • Chełmicki W., Krzemień K., 1996, The structure and contemporary transformation of the river channel of Feshie (Caingorm Mts., Scotland), INTERPRAEVENT 1996 – Garmisch – Partenkirchen, Tagungspublikation, Band 1, s. 263-272.
 • Kaszowski L., Krzemień K., 1999, Mountain river channel classification systems, [w:] River channels – pattern, structure and dynamics, Prace Geogr., IGUJ, 104, s. 27-40.
 • Chalov R.S., Kamykowska M., Krzemień K.,(ed.), 2006, Channel processes in the
  rivers of mountains, foothills and plains, Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 116, 1-147.
 • Krzemień K., 2008, Contemporary lanform development in the Monts Dore Massie, France, Geografia Polonica, 67-78.
 • Krzemień K., Nazarow N.N., Czalow R.S., Czernow A.W., 2005, Rusłowyje procesy na riekach zon pieriechoda ot gor k rawninam i ich riegulirowanije, [w:] R.S. Czalow (red.) Erozionnyje i rusłowyje procesy, Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwersytet, Wypusk 4, Moskwa, 116-129.
 • Oudinet J.P., Méline J.J., Chełmicki W., Sanak M., Dutsch-Wicherek M., Besancenot J.P., Wicherek S., Julien-Laferrière B., Gilg J.P., Geroyannis H., Szczeklik A., Krzemień K., 2006, Towards a multisciplinary and integrated strategy In the assessment of adverse Heath effects related to air pollution: The case study of Cracow (Poland) and astma, Environmental Pollution, 143 (2), 278-284, ELSEVIER,
 • Korpak J., Krzemień K., Radecki-Pawlik A., 2008, Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany koryt cieków karpackich, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Monografia nr 4, PAN Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków, 1-88.
 • Gorczyca E., Krzemień K., 2009, Rola antropopresji w przekształcaniu obszarów
  wysokogórskich na przykładzie Tatr i Monts Dore, Prace i Studia Geograficzne UW, 41, 85-102.
 • Krzemień K., 2010, Les transformations contemporaines du relief du Massie du Monts-Dore, [w:] D. Ricard (red.) Développement durable des territoires : dela mobilisation des acteurs aux démarches participatives, CERAMAC 28, Clermont-Ferrand, 353-378.
 • Gorczyca E., Krzemień K., 2010, Chanel Structure Changes in Carpathian Rivers, [w:] A. Radecki-Pawlik, J. Hernik (red.) Cultural Landscapes of River Valleys, Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 185-198.
 • Gorczyca E., Krzemień K., Łyp M., 2011, Contemporary trends in the Białka River channel development in the Western Carpathians, Geographia Polonica, vol. 84, Special Issue Part 2, 39-53.

Zajęcia dydaktyczne: Geomorfologia, Geomorfologia dynamiczna, Monitoring i metody badań w zlewni, Seminarium magisterskie, Strefy i regiony morfoklimatyczne, Wybrane zagadnienia z geomorfologii.

DSC_9246DSC_0537DSC_021410008525287P2040248114421202842010020