Konferencja naukowa „Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych” Kraków-Rabka 10-12.09. 2018

Szanowni Państwo!

W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych” organizowanej w Krakowie i w Karpatach Zachodnich przez Zakład Geomorfologii Instytutu Geografii Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja jest organizowana pod patronatem  Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Spotkanie to odbędzie się w 50-lecie powołania Zakładu Geomorfologii w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz opublikowania przez Profesora Ludwika Kaszowskiego pierwszej w Polsce pracy fluwialnej o efektach mnożnikowych. Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników wieloletnich badań geomorfologów hydrotechników i hydrologów krakowskich realizowanych w korytach rzek karpackich. Jest to więc okazja do prezentacji wyników całego środowiska krakowskiego. W konferencji zapowiedzieli udział przedstawiciele IGiGP UJ, IG UP, IGiPZ PAN, IOP PAN, Politechniki Krakowskiej. Konferencja rozpocznie się sesją referatową w IGiGP UJ w Krakowie, a następnie będzie kontynuowana w Rabce-Zdrój i w wybranych dolinach rzek karpackich. W Rabce-Zdrój przewidywana jest też sesja posterowa. Sesja terenowa planowana jest w dolinach: Raby, Mszanki, Dunajca, Białki, Białego Dunajca, Czarnego Dunajca, Skawy. Liczba uczestników może wynosić 50 osób. Wstępne koszty planowane są na około 450 zł. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: transport, nocleg, wyżywienie i materiały konferencyjne.

Komunikat drugi ukarze się na początku marca wraz z formularzem zgłoszeniowym, zapraszamy do udziału w konferencji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Elżbieta Gorczyca          prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Komunikat1

Komunikat2

Formularz_zgloszeniowy.doc

Formularz_zgloszeniowy.pdf