XI Zjazd Geomorfologów Polskich

W dniach 13-15 września 2017 r. odbył się XI Zjazd Geomorfologów Polskich pod hasłem “Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby”. Organizatorami Zjazdu byli pracownicy Zakładu Geomorfologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. Maciej Dłużewski. W Zjeździe  uczestniczyło 137 osób reprezentujących prawie wszystkie ośrodki naukowe w Polsce oraz goście z Litwy i Ukrainy.

W trakcie zjazdu wręczono nagrody im. prof. Stefana Kozarskiego za najlepsze prace doktorskie  w zakresie geomorfologii obronione w roku 2016. Nagrody otrzymali: dr Katarzyna Biejat (promotor rozprawy dr hab. Bogdana Izmaiłow), dr Michał Łyp (promotor rozprawy prof. dr hab. Kazimerz Krzemień), dr Eliza Płaczkowska (promotor rozprawy prof. dr hab. Kazimerz Krzemień) oraz dr Karol Tylmann.

Podczas obrad odbyły się 3 sesje planarne, 9 sesji tematycznych oraz 2 sesje posterowe. Łącznie wygłoszono 99 referatów i zaprezentowano 42 postery. Miały miejsce także 2 sesje terenowe: zagraniczna w Maroku i krajowa w obrębie Mazowsza (okolice Warszawy i Wysoczyzna Ciechanowska).