Odszedł Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski

Dnia 6 czerwca 2017 roku zmarł ś.p. Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE Emerytowany pracownik Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu w latach 1994–1996, wybitny geomorfolog. Kapłan i zakonnik Zgromadzenia OO. Paulinów. Geografia była wielką miłością i pasją życia Ojca Ludwika, którą poświęcił jedynie dla Boga i posługi kapłańskiej. Człowiek niezwykle prawy, wyjątkowo skromny i życzliwy. Wspaniały nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń geografów. Do końca swych dni wspierał nas swą wiedzą, mądrością i modlitwą.

192460

Ludwik Kaszowski