Konferencja „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”

Wydzial Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Państwowy Instytut Geologiczny -Panstwowy Instytut Badawczy oraz Komitet Badań Czwartorzędu PAN zapraszają na  XXIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową z cyklu „Stratygrafia plejstocenu Polski” poświęconą zagadnieniom Czwartorzędu pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej. Konferencja odbędzie się w dniach 4-8 września 2017 r. w miejscowości Wawrzykowizna koło Bełchatowa.

Szczegółową prezentacją będą objęte złożone w rowie Kleszczowa plejstoceńskie osady różnego wieku i różnej genezy, które mają kluczowe znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Polski Środkowej. Kolejnym, ważnym problemem poruszonym podczas sesji terenowych konferencji będzie warciańska strefa marginalna, opierająca się o północno-zachodnie stoki Pasma Przedborsko-Małogoskiego, przekształcona w warunkach klimatu peryglacjalnego. Ponadto poruszony będzie wątek paleogeograficzny dotyczący doliny Luciąży na Równinie Piotrkowskiej, która była badana przy okazji interesujących rekonstrukcji archeologicznych. Przedstawiona zostanie także historia formowania i wypełniania wybranych zbiorników jeziorno-torfowiskowych znajdujących się na obszarze Kotliny Szczercowskiej.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

  •  do 15.03.2017. – przesłanie karty uczestnictwa
  • do 31.03.2017. – Komunikat II
  • do 15.05.2017. – przesłanie streszczenia referatu lub posteru
  • od 5.11.2016. do 31.05.2017. – wpłata kosztów udziału w konferencji
  • do 31.07.2017. – Komunikat III
  • 04.09.2017. – początek XXIV Konferencji
  • 01.10.2017. – termin składania artykułów do wybranych czasopis

Więcej informacji w Komunikacjenr 1 stratygrafia2017