Tatrzańskie warsztaty geomorfologiczne

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Tatrzański Park Narodowy serdecznie zapraszają na Tatrzańskie Warsztaty Geomorfologiczne, które odbędą się w Zakopanem, w dniach 20-23 września 2015 roku. Warsztaty mają stworzyć platformę do dyskusji wyników badań geomorfologicznych prowadzonych przez różne zespoły w Tatrach oraz ich rozpowszechnienia w środowiskach zainteresowanych Tatrami – nauczycieli akademickich i szkolnych lub zawodowo związanych z Tatrami – pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego, przewodników tatrzańskich, pracowników agencji turystycznych oraz członków klubów wysokogórskich i jaskiniowych.

Panorama 23W trakcie pięciu sesji terenowych, będą dyskutowane zagadnienia dotyczące ewolucji i współczesnych przemian rzeźby Tatr oraz będą prezentowane wybrane metody badawcze (np.lichenometryczna, młotek Schmidta). Każda z sesji terenowych będzie dedykowana innej tematyce.

Ważne terminy: Zgłoszenie uczestnictwa: 30 kwietnia 2015, Nadesłanie streszczenia wystąpienia: 15 maja 2015, Wniesienie opłaty konferencyjnej: 15 maja 2015