Kongres Geografów Polskich “Granice Geografii”w Lublinie

DSCF8468W czerwcu 2015 r w Lublinie będzie miał miejsce Kongres Geografów Polskich, który odbędzie się w 70 rocznicę utworzenia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Katedry Geografii Ogólnej. Kongres odbywać się będzie pod hasłem „Granice geografii”,a złożą się na niego LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich. W zamierzeniu inicjatorów tego wydarzenia naukowego powinna to być doskonała okazja, zarówno do dyskusji nad kondycją współczesnej polskiej geografii, zarysowującymi się jej nowymi polami badawczymi oraz nad możliwościami aplikacji i komercjalizacji wiedzy geograficznej, zarówno w jej wymiarze fizycznym, jak i społeczno-ekonomicznym.

Więcej informacji znajduje się tutaj