X Zjazd Geomorfologów Polskich

W dniach 16-19 września 2014 r odbędzie się w Toruniu  X Zjazd Geomorfologów Polskich „Krajobrazy młodoglacjalne –ich morfogeneza, teraŸniejszość, przyszłość„. Tegoroczny zjazd  dedykowany jest Prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Główną ideą Zjazdu jest zaprezentowanie najnowszych kierunków badań plejstoceńskich i współczesnych krajobrazów polodowcowych. Zrozumienie ich morfogenezy jest podstawą do ich racjonalnego wykorzystania i ochrony oraz prognozy dalszego rozwoju. Zagadnienia te były jednymi z ważnych problemów badawczych jubilata Prof. Władysława Niewiarowskiego.

Zgłoszenie uczestnictwa, kosztow wpisowego oraz strzeszczen wystąpien w upływa do 31 marca 2014

Informacje o Zjeździe są dostępne na stronie internetowej: http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/

Elektroniczny formularz zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe znajduje się pod
adresem: http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/formularz_zgloszeniowy/