V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej

V Warsztaty  Geomorfologii Strukturalnej pt. „Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego”odbędą się 24-27 września 2014 roku.Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału  został przedłużony do 15 marca br. Szczegóły dotyczące Warsztatów zamieszczone zostały w Komunikacie 1, a także na stronie internetowej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.