8th international conference (IAG) on Geomorphology, Paris 2013

ParisW dniach 27 do 31 sierpnia 2013 r w Paryżu miała miejsce ósma międzynarodowa konferencja geomorfologiczna Geomorphology and sustainability, zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów (IAG). W ramach konferencji odbyło się 27 sesji tematycznych, pięć wykładów głównych oraz warsztaty dla młodych geomorfologów. Uczestnicy Konferencji mogli także uczestniczyć w 14 wycieczkach tematycznych na terenie Francji i Szwajcarii. Sesje tematyczne obejmowały zagadnienia min. rzeźby obszarów wulkanicznych, częstości i skali w geomorfologii, wpływu właściwości skał na przebieg i dynamikę procesów geomorfologicznych, wpływu człowieka  na kształtowanie rzeźby, problematyki rozwoju rzeźby dolin wielkich rzek i małych zlewni, zagadnienia geomorfologiczne obszarów górskich, wybrzeży skalistych, strefy suchej, a także modelowania w geomorfologii i kartowania geomorfologicznego.

Do pobrania:

Program Międzynarodowej Konferencji Geomorfologicznej

Abstrakty wystąpień konferencyjnych Paryż 2013