VIII Forum Geografów Polskich (Szczecin)


W dniach 10-11 czerwca 2013 r w Szczecinie odbyło się kolejne, VIII Forum Geografow Polskich poświęcone zagadnieniom Geografia wobec problemów globalnych. Forum zostało zorganizowane przez wydział Nauk i Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komitet Nauk Geograficznych PAN, patronat nad tym wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr. hab. Edward Wlodarczyk. Uczestnicy Forum skupili sie w dyskusji nad zagadnienieniami aktualnego stanu i problemami geografii w Polsce, globalizacji tej dyscypliny oraz różnymi obliczami polskiej geografii. Podczas Forum zostaly także wręczone dyplomy Komitetu Nauk Geograficznych w konkursie im. Eugeniusza Romera za najlepsze prace doktorskie obronione w roku 2011. W dziedzinie geografii fizycznej nagrodzono dr Piotra Kłapytę (IG i GP UJ) za rozprawę pt. Ewolucja rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich w poźnym glacjale i holocenie, najlepszą rozprawą z geografii spoleczno-ekonomicznej została praca dr Tomasza Napierały (Uniwersytet Łódzki) pt. Modele badań determinant przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych. W części sesyjnej zaprezentowano kilkanaście referatów w ramach grup tematycznych: zmiany społeczno-ekonomiczne, zmiany hydrologiczne, uwarunkowania i skutki zmian rzeźby terenu, społeczni i przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki, zmiany klimatyczne i ich skutki oraz rozwój metod badawczych. Program Forum dostępny jest na stronie www.geoforum2013.univ.szczecin.pl

P6110186 P6110188P6100121P6100125P6100182 P6100185