Nowa Monografia „Struktura koryt rzek i potoków”

mono1W marcu w Wydawnictwie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zostało opublikowane długo oczekiwane studium metodyczne pt. Struktura koryt rzek i potoków pod redakcją Kazimierza Krzemienia. Opracowanie to stanowi  kompedium wiedzy dotyczącej metodyki badania struktury koryt rzecznych. Zagadnienia tematyczne  opracowane przez zespół autorów obejmują m.in. kartowanie koryt rzecznych, parametry zlewni i koryt rzecznych, podstawowe pojęcia i definicje, przykłady opracowań struktury i morfodynamiki koryt w Beskidzie Wyspowym i Gorcach. Całość opracowania ilustrują liczne barwne ryciny i fotografie. Monografia ta jest owocem wieloletnich badań współczesnych procesów fluwialnych i ich skutków w obszarach górskich umiarkowanej strefy klimatycznej prowadzonych przez Zakład Geomorfologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, umożliwiły one opracowanie metodyki kartowania koryt rzecznych, ze szczególnym uwzględnieniem form i osadów. W zamieszczonych przykładowych opracowaniach do dynamicznej analizy systemów korytowych zaproponowano wybór tych cech koryta, form korytowych i rumowiska korytowego, które bezpośrednio lub pośrednio informują o dynamice koryta, a więc o procesach go formujących i transformujących. Jak potwierdziły dotychczasowe badania, znajomość całych  systemów fluwialnych jest niezbędna do ich ochrony, do przeprowadzenia prawidłowo zaplanowanych ewentualnych regulacji koryt oraz poznania etapu ich rozwoju.

Krzemień K., (red.), 2012, Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne), IG i GP UJ, Kraków, 1-144.

Publikacja dostępna jest w sprzedaży on-line