Otwarcie tunelu aerodynamicznego do badań transportu eolicznego w Laboratorium Procesów Eolicznych IGiGP UJ

W piątek 6 września 2019 r. otwarto w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ pierwszy w Polsce tunel aerodynamiczny, który ma służyć badaniom transportu eolicznego.

Budowa tunelu została sfinansowana w ramach grantu NCN OPUS pt. „Tomografia gruntu Marsa przy zastosowaniu rozwiązań odwrotnych do fal ELF generowanych przez burze piaskowe w falowodzie grunt-jonosfera” realizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Na UJ grant realizowany jest przez Obserwatorium Astronomiczne oraz Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej w ramach prowadzonych badań marsjańskich.

20190906_121259

20190906_121910

20190906_122822