Wyróżnionie Bookauthority dla monografii geomorfologicznej

Monografia Open Channel Hydraulics, River Hydraulics Structures and Fluvial Geomorphology pod redakcją prof. A. Radeckiego-Pawlika, S Pagliara i J. Hradeckiego znalazła się na 31 miejscu prestiżowego  rankingu prowadzonym przez Bookauthority. Jednen z rozdziałow nagrodzonej monografii pt. Changes of Mountain River Channels and their Environmental Effects, został opracowany przez geomorfologów z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej.

Gorczyca E., Krzemień K., Liro M., Sobucki M., 2017 Changes of Mountain River Channels and their Environmental Effects, [in:], ., Hendrickson E., (eds), Open Channel Hydraulics, River Hydraulics Structures and Fluvial Geomorphology, Science Publishers, CRC Press, Taylor & Francis Group, 303-321.

Otwarcie tunelu aerodynamicznego do badań transportu eolicznego w Laboratorium Procesów Eolicznych IGiGP UJ

W piątek 6 września 2019 r. otwarto w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ pierwszy w Polsce tunel aerodynamiczny, który ma służyć badaniom transportu eolicznego.

Budowa tunelu została sfinansowana w ramach grantu NCN OPUS pt. „Tomografia gruntu Marsa przy zastosowaniu rozwiązań odwrotnych do fal ELF generowanych przez burze piaskowe w falowodzie grunt-jonosfera” realizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Na UJ grant realizowany jest przez Obserwatorium Astronomiczne oraz Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej w ramach prowadzonych badań marsjańskich.

 

Workshop of Geodiversity assessment in mountain areas Kraków-Zakopane (Poland) 25-30 August 2019

Zapraszamy serdecznie na warsztaty pt. „Geodiversity assessment in mountain areas”, które odbędą się w Krakowie i Zakopanem w dniach 25-30 sierpnia 2019. Część kameralna odbędzie się w naszym Instytucie, a część terenowa w Tatrach.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lipca 2019 r.
Szczegóły znajdują się w załączniku.
Geodiversity_circular

W razie pytań prosimy o kontakt z głównymi organizatorami:
mgr Alicja Najwer (alijas@amu.edu.pl)
Prof. Zbigniew Zwoliński (ZbZw@amu.edu.pl)

 

Update: W załączniku program wydarzenia – Geodiversity_circ_no_3

Spotkanie delegatów krajowych młodych geomorfologów IAG/AIG w Mediolanie, 26-28 czerwca 2019

W dniach 26-28 czerwca 2019 r. w czasie VIII Dni Młodych Geomorfologów we Włoszech (VIII ITALIAN YOUNG GEOMORPHOLOGISTS’ DAYS) odbyło się pierwsze spotkanie delegatów krajowych młodych geomorfologów pod auspicjami International Association of Geomorphologists IAG/AIG. Dzięki wsparciu IAG/AIG w spotkaniu wzięli udział delegaci z 6 krajów: Grecji, Rumunii, Szwajcarii, Francji, Kostaryki i z Polski. Polaków reprezentowała Anita Bernatek-Jakiel z naszego Zakładu.

Dla zainteresowanych naukową stroną wydarzenia odsyłamy do strony, gdzie znajduje się program konferencji: http://www.aigeo.it/viii-italian-young-geomorphologists-days-first-announcement/
Tematy prezentowanych referatów pokazują, czym się obecnie interesują młodzi geomorfolodzy.

W razie pytań dotyczących aktywności młodych geomorfologów w Polsce i na świecie zachęcamy do kontaktu z naszymi delegatami krajowymi:
dr Anita Bernatek-Jakiel (IGiGP UJ) anita.bernatek@uj.edu.pl
dr Maciej Liro (IOP PAN) liro@iop.krakow.pl

III Konferencja naukowa “Geomorfologia stosowana – Procesy naturalne i aktywowane”, Chęciny, 5-7.06.2019

Szanowni Państwo,

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich oraz Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na III Konferencję naukową pt. “Geomorfologia stosowana – Procesy naturalne i aktywowane”, która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019 r. W załączeniu program.

Program

Konferencja naukowa „Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych” Kraków-Rabka 10-12.09. 2018

Szanowni Państwo!

W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych” organizowanej w Krakowie i w Karpatach Zachodnich przez Zakład Geomorfologii Instytutu Geografii Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja jest organizowana pod patronatem  Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Spotkanie to odbędzie się w 50-lecie powołania Zakładu Geomorfologii w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz opublikowania przez Profesora Ludwika Kaszowskiego pierwszej w Polsce pracy fluwialnej o efektach mnożnikowych. Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników wieloletnich badań geomorfologów hydrotechników i hydrologów krakowskich realizowanych w korytach rzek karpackich. Jest to więc okazja do prezentacji wyników całego środowiska krakowskiego. W konferencji zapowiedzieli udział przedstawiciele IGiGP UJ, IG UP, IGiPZ PAN, IOP PAN, Politechniki Krakowskiej. Konferencja rozpocznie się sesją referatową w IGiGP UJ w Krakowie, a następnie będzie kontynuowana w Rabce-Zdrój i w wybranych dolinach rzek karpackich. W Rabce-Zdrój przewidywana jest też sesja posterowa. Sesja terenowa planowana jest w dolinach: Raby, Mszanki, Dunajca, Białki, Białego Dunajca, Czarnego Dunajca, Skawy. Liczba uczestników może wynosić 50 osób. Wstępne koszty planowane są na około 450 zł. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: transport, nocleg, wyżywienie i materiały konferencyjne.

Komunikat drugi ukarze się na początku marca wraz z formularzem zgłoszeniowym, zapraszamy do udziału w konferencji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Elżbieta Gorczyca          prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Komunikat1

Komunikat2

Formularz_zgloszeniowy.doc

Formularz_zgloszeniowy.pdf

XI Zjazd Geomorfologów Polskich

W dniach 13-15 września 2017 r. odbył się XI Zjazd Geomorfologów Polskich pod hasłem “Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby”. Organizatorami Zjazdu byli pracownicy Zakładu Geomorfologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. Maciej Dłużewski. W Zjeździe  uczestniczyło 137 osób reprezentujących prawie wszystkie ośrodki naukowe w Polsce oraz goście z Litwy i Ukrainy.

W trakcie zjazdu wręczono nagrody im. prof. Stefana Kozarskiego za najlepsze prace doktorskie  w zakresie geomorfologii obronione w roku 2016. Nagrody otrzymali: dr Katarzyna Biejat (promotor rozprawy dr hab. Bogdana Izmaiłow), dr Michał Łyp (promotor rozprawy prof. dr hab. Kazimerz Krzemień), dr Eliza Płaczkowska (promotor rozprawy prof. dr hab. Kazimerz Krzemień) oraz dr Karol Tylmann.

Podczas obrad odbyły się 3 sesje planarne, 9 sesji tematycznych oraz 2 sesje posterowe. Łącznie wygłoszono 99 referatów i zaprezentowano 42 postery. Miały miejsce także 2 sesje terenowe: zagraniczna w Maroku i krajowa w obrębie Mazowsza (okolice Warszawy i Wysoczyzna Ciechanowska).

Odszedł Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski

Dnia 6 czerwca 2017 roku zmarł ś.p. Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE Emerytowany pracownik Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu w latach 1994–1996, wybitny geomorfolog. Kapłan i zakonnik Zgromadzenia OO. Paulinów. Geografia była wielką miłością i pasją życia Ojca Ludwika, którą poświęcił jedynie dla Boga i posługi kapłańskiej. Człowiek niezwykle prawy, wyjątkowo skromny i życzliwy. Wspaniały nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń geografów. Do końca swych dni wspierał nas swą wiedzą, mądrością i modlitwą.

 

Konferencja „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”

Wydzial Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Państwowy Instytut Geologiczny -Panstwowy Instytut Badawczy oraz Komitet Badań Czwartorzędu PAN zapraszają na  XXIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową z cyklu „Stratygrafia plejstocenu Polski” poświęconą zagadnieniom Czwartorzędu pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej. Konferencja odbędzie się w dniach 4-8 września 2017 r. w miejscowości Wawrzykowizna koło Bełchatowa.

Szczegółową prezentacją będą objęte złożone w rowie Kleszczowa plejstoceńskie osady różnego wieku i różnej genezy, które mają kluczowe znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Polski Środkowej. Kolejnym, ważnym problemem poruszonym podczas sesji terenowych konferencji będzie warciańska strefa marginalna, opierająca się o północno-zachodnie stoki Pasma Przedborsko-Małogoskiego, przekształcona w warunkach klimatu peryglacjalnego. Ponadto poruszony będzie wątek paleogeograficzny dotyczący doliny Luciąży na Równinie Piotrkowskiej, która była badana przy okazji interesujących rekonstrukcji archeologicznych. Przedstawiona zostanie także historia formowania i wypełniania wybranych zbiorników jeziorno-torfowiskowych znajdujących się na obszarze Kotliny Szczercowskiej.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

  •  do 15.03.2017. – przesłanie karty uczestnictwa
  • do 31.03.2017. – Komunikat II
  • do 15.05.2017. – przesłanie streszczenia referatu lub posteru
  • od 5.11.2016. do 31.05.2017. – wpłata kosztów udziału w konferencji
  • do 31.07.2017. – Komunikat III
  • 04.09.2017. – początek XXIV Konferencji
  • 01.10.2017. – termin składania artykułów do wybranych czasopis

Więcej informacji w Komunikacjenr 1 stratygrafia2017